התפיסה החינוכית

"הקמפוס הבינתחומי למדעים ולאומנויות – בין כרמל וים" הממוקם בטירת הכרמל, מוביל תפיסה הוליסטית, הרואה באדם מטרה עיקרית של העשייה החינוכית.

"הקמפוס", בית ספר ממלכתי-ציבורי, הרואה בחינוך גורם משפיע על הווית האדם, על הקהילה, על המדינה ועל העולם. הכל מתחיל ונגמר בחינוך, לכן עלינו לשאוף שהחינוך יהיה, לא פחות ממעולה.

תפיסה זו תורגמה לשלוש אבני יסוד המנחות אותנו בעבודתנו: מנהיגות | עצמאות | מיצויינות.

אבני יסוד אלו באות לידי ביטוי על פני כל רצף הגילאים, ככל שבית הספר יצמח.

אבנים אלו, אשר הינן בסיס הלמידה והעשייה הפסיכו-חינוכית ב"קמפוס', מעוגנות במסגרת תאורטית ברורה, הנשענת על מחקר ועל מעשה ועוברות כחוט השני בכל תחום ובכל עשיה בית ספרית. על בסיס אבנים אלו צוות בית הספר מייחד עשייתו החינוכית-ערכית ומייצר שפה אחידה בין כל באי קהילת 'הקמפוס".

דרכי ההוראה, המיישמות עקרונות אלו, מאפשרות למידה הכוללת היבטים שונים בתהליך ההוראה.

האבן הראשונה היא המנהיגות. ביטוייה תובעים כישורים, אשר הינם היכולת להביא חזון ולהניע לפעולה מכורח האישיות ולא מכורח הסמכות.

אבן יסוד זו מתחילה ביכולת לנהל את "עצמי", ולאחר מכן את זולתי. תפיסה זו מחייבת את האדם לראות את המשימה ואת המטרה לצד ראיית הזולת. יכולת זו מאפשרת לכל תלמיד ותלמידה במהלך שנות לימודיהם

ב"קמפוס", ובשאיפה גם בסיום מסכת לימודיהם, להיות מסוגלים, לראות את האחר, להנהיג עצמם ואת האחרים באופן עצמאי במגוון רחב של מעגלים ותחומים, ליזום ולהוביל יוזמות ערכיות ומקצועיות, שמטרתן לתועלת האדם, הקהילה, המדינה והעולם.

תפיסה זו של "הקמפוס הבינתחומי למדעים ולאמנויות" מאפשרת צמיחה אישית מיטבית בעולם המשתנה והמתפתח באופן תדיר. הן במצבי שגרה והן במצבי עמימות.

אבן היסוד השנייה הינה: מיצויינות.

אנו מכירים בהישגיות כנדבך חשוב בצמיחתו של אדם. כאן בא לידי ביטוי ערך שוויון ההזדמנויות לכלל התלמידים שנכנסים בשערינו. ערך זה כולל מתן מקום והערכה לסוגי האינטלגנציות השונות, ללא הבדל מגדרי או גילאי.

בנוסף, ניתן דגש על הווית נפש האדם כחלק מיכולתו להביא עצמו למיצויינות, על כן על כל תלמיד לבחור מגמה נוספת, אשר איננה קשורה לתחומי הליבה בהם יבחר להתמקצע, או לאשכולות קורסי הבחירה שבחר להתמחות בהם.
היות שאיננו בית ספר ממיין, צוות "הקמפוס הבינתחומי למדעים ולאמנויות" מאפשר לכל תלמידיו תגבור לימודי בהתאם לנדרש.

המיצויינות, אותה חרטנו על דגלנו, מכוונת ביחס לתלמיד עצמו. מיצויינות הינה אישית ומתוך הכרה, כי כל אחד מאיתנו חזק וטוב יותר בתחומים שונים, ואין ערך האחד עולה על ערך רעהו. מיצויינות מלשון מיצוי יכולת ולא מצויינות.

אבן היסוד השלישית עוסקת בזכותו של האדם להנהיג את חייו על פי נטיותיו ועל פי בחירותיו. עצמאות.

על התלמיד להתנסות בתחומים שונים ובסופו של דבר לבחור דרכו בין תחומי הלמידה השונים.
השימוש במיומנויות השונות מתקיים בהתאם לנטיותיו, לעצמאות בבחירת תחומי החקר ובסופו של דבר גם מתבטא בהרכב תעודת הבגרות ובמשימותיו המנהיגותיות. עצמאות זו מאפשרת עצמאות מחשבתית תוך ביצוע התנסויות שונות המאפשרות לפרט לבחור דרכו בעולם.

אבן יסוד זו מושתתת על התפיסה, כי על כל באי הקמפוס לזהות דילמות ואתגרים, לפעול באופן מושכל ההולם ערכית ומוסרית ולהתנסות בבחירת הדרך הטובה ביותר עבור התלמיד להלך בה.

אנו מאמינים, כי כאשר אדם בוחר בעצמו את דרכו, הוא יגלה מחוייבות רבה יותר לדרך ולפעולה בה בחר לנקוט. התנהלות המעלה מוטיבציה ומניעה לפעולה אקטיבית לקראת מיצויינות אישית. עצמאות זו באה לידי ביטוי גם בניהול מערכת השעות ובבחירת מגמת לימוד ואשכולות העשרה, בבחירת קבוצת מנהיגות, בבחירת שאלת חקר ועוד.

אבני יסוד אלו מכריחות את הצוות לשמש "מכוונים" בתהליכים "מלווים" ופחות מורי ידע. הצוות והתלמידים עוסקים בלמידה משותפת "חדר מורים לומד" ומחדדים את התפיסות הללו, כדי שבסופו של תהליך ישמש הצוות כמתווך עבור התלמידים לעולם ולא כגורם היחיד המחזיק בידע, אשר הינו נחלת הכלל. תהליך זהה מתקיים גם בתוך הצוות עצמו.

מרחבי הפעילות בבית הספר נבנו על פי מודל ה-5C, העוסק במיומנויות המאה הבאה, בהבטים חינוכיים, תוך פיתוחו והתאמתו, על ידי מנהלת ביה"ס, לחברה הישראלית. על פי מודל זה בכל מעשה חינוכי יש לתת מקום להתנסויות במיומנויות : Creativity ,Critical thinking, Collaborative, Collaboration

כאשר אבן היסוד מנהיגות באה לידי ביטוי ביכולת של התלמיד להחזיר למידה זו לCommunity לקהילה.

יכולת האדם להעביר מלמידותיו ומחוזקותיו לקהילה, מאפשרת הצמחה של מנהיגים בעלי יכולת מנהיגות אישית, הרואים בכוחם להשפיע על עצמם ועל הסובבים אותם.

מיומנויות אלו מתורגלות בלמידה הבינתחומית והפרויקטלית ונמצאות בהלימה לדרישות דמות הבוגר, כפי שהוגדרו במשרד החינוך.