לוח צלצולים

08:20-09:00 שיעור 1
09:00 – 09:55 שיעור 2
09:55 – 10:10 הפסקה
10:10 – 10:55 שיעור 3
10:55 – 11:40 שיעור 4
11:40 – 11:55 הפסקה שנייה
11:55 – 12:40 שיעור 5
12:40 – 13:25 שיעור 6
13:25 – 13:35 הפסקה שלישית
13:35 – 14:20 שיעור 7
14:20 – 15:05 שיעור 8
15:05 – 15:10 הפסקה רביעית
15:10 – 15:50 שיעור 9
15:50 – 16:30 שיעור 10