מקצועות הליבה

TBD

שפה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

מדעים

תרבות ישראל

TBD