הקמפוס הבינתחומי למדעים ולאומנויות
בין כרמל וים

התפיסה החינוכית

"הקמפוס הבינתחומי למדעים ולאומנויות – בין כרמל וים" הממוקם בטירת הכרמל, מוביל תפיסה הוליסטית, הרואה באדם מטרה עיקרית של העשייה החינוכית.

"הקמפוס", בית ספר ממלכתי-ציבורי, הרואה בחינוך גורם משפיע על הווית האדם, על הקהילה, על המדינה ועל העולם. הכל מתחיל ונגמר בחינוך, לכן עלינו לשאוף שהחינוך יהיה, לא פחות ממעולה.

תפיסה זו תורגמה לשלוש אבני יסוד המנחות אותנו בעבודתנו: מנהיגות | עצמאות | מיצויינות.

אבני יסוד אלו באות לידי ביטוי על פני כל רצף הגילאים, ככל שבית הספר יצמח.

אבנים אלו, אשר הינן בסיס הלמידה והעשייה הפסיכו-חינוכית ב"קמפוס', מעוגנות במסגרת תאורטית ברורה, הנשענת על מחקר ועל מעשה ועוברות כחוט השני בכל תחום ובכל עשיה בית ספרית. על בסיס אבנים אלו צוות בית הספר מייחד עשייתו החינוכית-ערכית ומייצר שפה אחידה בין כל באי קהילת 'הקמפוס".

דרכי ההוראה, המיישמות עקרונות אלו, מאפשרות למידה הכוללת היבטים שונים בתהליך ההוראה.

מבזקים

מגמת מחול בפרויקט: חטופים

אנחנו מאמינים שהשכלה רחבה ומולטי דיסציפלינארית היא בסיס לעולם החדש והכרחית למצליחני העתיד.

רוצים לשמוע פרטים? מלאו את הטופס ונחזור אליכם: